Johan Knoppert Logo

Johan Knoppert

Fotografie

Disclaimer & Privacy

Johan Knoppert gaat er voor om de foto’s op deze website kwalitatief zo goed mogelijk af te beelden. De foto’s op deze website zijn aangepast om op het internet weergegeven te worden. Daarom kan er niet gegarandeerd worden dat de foto’s dezelfde kwaliteit hebben als de originelen.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Johan Knoppert. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Johan Knoppert; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.